Collage – Familiedag 2015

Zondag 4 oktober 2015. Om half elf verzamelen bij ons clubgebouw aan de Zandstraat. Van Gent zorgde voor een lekker kopje koffie met cake voor alle aanwezigen. Na een korte toespraak van Sjef, allemaal op de fiets om via een omweg naar de jeu de boules baan aan de Laarstraat te gaan. Na een woord van welkom en enige uitleg werden de namen door elkaar geschud en de teams aan elkaar gekoppeld. Na het spelen van drie pittige partijen, waar het er fanatiek aan toe ging, waren de prijswinnaars bekend. Hanneke M en Jan B gingen er met de prijzen naar huis. Bep vd L kreeg de aanmoedigingsprijs. Na zo'n sportieve prestatie hadden allen een reuze trek gekregen. Dus eenmaal weer bij van Gent aangekomen lieten de BBQ en de nodige drankjes zich goed smaken.
Mede door het mooie weer, medewerkers van van Gent en natuurlijk al deze sportieve mensen is het een geslaagde dag geworden. Dank voor jullie aanwezigheid.

Namens de feestcommissie, Sjef, Ria, Maartje en Gert.