Gedragsregels

Gedragsregels De Trillende Spaken

Verwacht wordt dat ieder lid van De Trillende Spaken zich hieraan houdt tijdens het fietsen van de clubritten.

Als we ons aan de regels houden blijft het fietsen voor iedereen binnen de groep veilig en leuk.

Dit komt tevens het imago van onze club en het toerfietsen in zijn algemeenheid ten goede.

 • Er wordt als groep gereden, dus: samen uit, samen thuis!
 • De Trillende Spaken is een toerfietsvereniging. De tochten zijn geen wedstrijd.
 • Iedereen houdt zich aan de verkeersregels.
 • Er wordt geen afval op de weg of in de berm gegooid.
 • Het dragen van een helm is verplicht.
 • Elk nieuw lid van onze vereniging heeft recht op een wieleroutfit bestaande uit een korte broek met bretels en een zomer shirt met korte mouwen.
 • De leden zijn verplicht de nieuwste clubkleding te dragen tijdens elke door de club georganiseerde tocht of tijdens toertochten, waaraan in clubverband wordt deelgenomen.
 • Het bestuur houdt zich tevens het recht voor om overtreder aan te spreken en eventueel, in het clubbelang, sancties op te leggen bij herhaling. De Trillende Spaken
  hebben contractuele verplichtingen met diverse sponsoren waarin dit vereist wordt. In overleg met het bestuur is hierop een uitzondering mogelijk.
 • Extra clubkleding kan aangeschaft worden tegen kostprijs.
 • Voor problemen, vragen en/of opmerkingen kunt u uitsluitend contact opnemen met de voorzitter.

 We houden rekening met elkaar, dus:

 • Bij een klim wachten we bovenaan tot de laatste boven is of er moet onderling anders afgesproken worden.
 • Na een bocht en/of lastige situatie, houden de voorste fietsers tempo in totdat de groep weer aaneengesloten is.
 • Bij pech wordt er gewacht en geholpen bij de reparatie.
 • Nieuwe deelnemers aan een groep worden opgevangen en begeleid
 • Als iemand het tempo niet aan kan wordt er gewacht en het tempo aangepast.
 • De voorste rijders bepalen de richting en geven duidelijk aan: richting aangeven met arm of roepen.
 • Obstakels (paal, gat) worden tijdig en duidelijk aangegeven door de voorste rijders en daarna doorgegeven.
 • Een kruising wordt als groep overgestoken.
 • Auto tegen en auto achter worden duidelijk hoorbaar doorgegeven.
 • In de bebouwde kom wordt het tempo aangepast aan de situatie.
 • Nooit abrupt van richting veranderen of remmen.
 • Iedereen wordt geacht deel te nemen op een goed onderhouden fiets.