Algemeen – ’t Allerurste

In het voorjaar zijn een aantal leden van onze vereniging met het plan gekomen om, naast de twee bestaande groepen, met een derde groep van start te gaan. Dit zou dan een groep zijn waarbij de snelheden wat hoger liggen, maar waar evengoed sociaal en veilig gefietst wordt. Ook hier het motto “samen uit, samen thuis”.

Nadat wij onze plannen kenbaar hadden gemaakt bij het bestuur en deze ons groen licht hadden gegeven, zijn wij onze plannen verder uit gaan werken. Met de kennis dat er al eerder een mislukte poging is gedaan om met een snellere groep te starten, wisten wij dat we dit anders aan moesten pakken.
   We zijn van start gegaan met een klein groepje van de Spaken wat wordt aangevuld met enkele gastrenners. Wel met de duidelijke afspraak dat er volgens de richtlijnen van de Spaken wordt gefietst. Na eind juni begonnen te zijn met 5 renners, rijden we nu wekelijks met zo’n 12 man (en de laatste weken ook een vrouw). Er worden een aantal vaste routes van zo’n 100km gefietst. Op deze routes gaan we proberen drukke en onveilige punten te omzeilen om het ook veilig te houden bij hogere snelheden.

’t Allerurste is alleen actief vanaf de eerste zondag in April tot de laatste zondag in September. We starten om 08.45 vanaf het plein. Per Oktober sluiten we gewoon weer aan bij ’t Urste. We hopen dat deze groep een aanvulling op onze vereniging is. Uiteraard kunnen alle leden van de Spaken met deze groep meefietsen.